Αναλύσεις και Στοιχεία

Παρουσίαση Στατιστικών Στοιχείων

Η παρουσίαση στατιστικών στοιχείων στοχεύει στην ενημέρωση του κόσμου της εργασίας και του ευρύ κοινού για επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας, μέσω συνοπτικού σχολιασμού των διαχρονικών τάσεων και πρόσφατων εξελίξεων με βάση την ανάλυση των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων.